HOME OUR SHOP PROFILE SITEMAP CONTACT US Ελληνικά English
Categories
ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Εγγύηση και τεχνογνωσία του Ομίλου Knauf
Ο όμιλος Knauf είναι ο κορυφαίος παραγωγός δομικών υλικών και ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης στην Ευρώπη, με περισσότερα από 100 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο και με βιομηχανική παρουσία στην Ελλάδα από το 1991.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Καταργεί τις θερμογέφυρες, αξιοποιεί την θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων και εξασφαλίζει θερμική άνεση εξισώνοντας εύκολα τη θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας των δομικών στοιχείων με αυτή του αέρα στο εσωτερικό τους μειώνοντας για αυτούς τους λόγους σημαντικά τις δαπάνες θέρμανσης τον χειμώνα και αυτές του δροσισμού το καλοκαίρι.

Εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου
Δεν απαιτείται να χτιστεί διπλός (μπατικός) εξωτερικός τοίχος με αποτέλεσμα να κερδίζονται περίπου 6m2 ωφέλιμης επιφάνειας στα 100m2 κατοικίας.

Πλήρης στεγάνωση των προσόψεων
Τέλεια προστασία από το νερό της βροχής και την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία με παράλληλη προστασία από την μούχλα, τα βακτηρίδια και την εσωτερική υγρασία μέσω της εξασφάλισης ομοιόμορφης εσωτερικής θερμοκρασίας. Προστατεύει το φέροντα οργανισμό από τις θερμικές καταπονήσεις και τη συμπύκνωση υδρατμών.

Αποφυγή ρηγματώσεων στον εξωτερικό σοβά

 

Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και της ελαστομέρειας των υλικών του συστήματος οι τελικές επιφάνειες δεν ρηγματώνουν και η μόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι βαφή κάθε 15-20 έτη.

Ιδανικός τρόπος αναπαλαίωσης και θερμομόνωσης υφισταμένων κτιρίων
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του συστήματος δεν διακόπτεται η λειτουργία του κτιρίου ενώ διατηρείται η εξωτερική αρχιτεκτονική του ταυτότητα.

Προσθέτει αξία στην περιουσία σας
Σύντομα τα κτίρια θα αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς Κανονισμούς (Οδηγία 2002/91/ΕΚ) ανάλογα με την συνολική κατανάλωση ενέργειάς τους σε Kwh/m2. Ο ιδιοκτήτης ενός οικοδομικού ακινήτου θα είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει την ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου προκειμένου να το μισθώσει ή να το πωλήσει.

Aρχιτεκτονική ελευθερία
Η μεγάλη ευκολία διαμόρφωσης των υλικών του συστήματος επιτρέπει την δημιουργία ιδιαίτερα ελκυστικών προσόψεων.


Ενδεικτικές ποσότητες απαιτούμενων υλικών που έχουν υπολογισθεί για 1 m2 του συστήματος THERMOPROSOPSIS

Είδος

Κωδικός Είδους

Περιγραφή Είδους

Kατανάλωση
ανά m2

Ανόργανα Υλικά Συγκόλησης - Επιχρίσματα

 

69005110

SM 700 THERMOPROSOPSIS
Γκρι υλικό βάσεως τσιμέντου και ορυκτών, κατάλληλο για την επικόλληση και το βασικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.
Σακκί 25kg.

4-6kg ως υλικό επικόλλησης
7kg ως βασικό επίχρισμα πάχους 5mm

 

69005120

SM 700 natur weiβ
Λευκό υλικό βάσεως τσιμέντου και ορυκτών, κατάλληλο για την επικόλληση, το βασικό και τελικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.
Σακκί 30kg.

4,2kg ως τελικό επίχρισμα πάχους 3,0mm

Διογκωμένη Πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 80

 

69001050

Λευκή πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης διαστάσεων 1,00m x 0,60m aπό αυτοσβενύμενη πρώτη ύλη, σε διάφορα πάχη ανάλογα με τη μελέτη θερμομόνωσης.

1 m2

Ειδικά Τεμάχια THERMOPROSOPSIS Μηχανικής Στερέωσης EPS

 

69003110

Βύσματα στερέωσης THERMOPROSOPSIS, πλαστικά βιδωτά σε διάφορα μήκη, για βάθος αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm.
Κουτί 100 τεμ.

6 βύσμα

Υαλόπλεγμα

 

68290200

Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης AQUAPANEL®- THERMOPROSOPSIS βάρους 200gr/m2.
Ρολλό 50x1m.

1,1 m2Ανάλογα με την αρχιτεκτονική του κτιρίου απαιτούνται επίσης, μέρος ή και το σύνολο των υπολοίπων υλικών THERMOPROSOPSIS όπως: SOCKEL SM, SOCKEL DICHT, γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, προφίλ αρμού συστολής - διαστολής, πλέγμα σκοτίας, πλέγμα βελοειδές για δομικά ανοίγματα αυτοδιογκούμενη ταινία, διογκωμένη πολυστερίνη υψηλής αντοχής EPS-250, ειδικά τεμάχια ανάρτησης φορτίων, οδηγός εκκίνησης διοκγωμένης πολυστερίνης EPS 80 με τα αντίστοιχα παρελκόμενα (βύσματα, αποστάτες, συνδετήρες).

 

 

 

 

 1. Εργασίες που πρέπει να έχουν προηγηθεί:
  Στην περίπτωση που το κτίριο είναι σε στάδιο κατασκευής πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι ψευτόκασες, οι μαρμαροποδιές και να έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στις όψεις καθώς και οι εργασίες που αφορούν τη στέγη.
  1. Έλεγχος του υποβάθρου-Θερμοκρασίες εφαρμογής:
   Κατάλληλα υπόβαθρα μπορούν ν΄αποτελέσουν επιφάνειες από Beton, τούβλο, παλαιοί σοβάδες, Τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL®. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, χωρίς υπολείμματα λαδιού, σχετικά επίπεδο και χωρίς σαθρά τμήματα. Οι θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να είναι μεταξύ 5οC και 35οC.
  2. Καθορισμός της ζώνης υψηλής στεγάνωσης:
   Περιμετρικά του κτιρίου καθορίζεται η περιοχή που πρέπει να προστατευτεί από την ανιούσα υγρασία. Η περιοχή αυτή πρέπει να καλύπτει περιμετρικά το κτίριο σε μία ζώνη ελάχιστου πλάτους 30cm πάνω από το φυσικό έδαφος και 50cm μέσα σ'αυτό.
  3. Τοποθέτηση του οδηγού εκκίνησης THERMOPROSOPSIS:
   Αφού ζυγιστούν οι όψεις του κτιρίου, τοποθετείται ο οδηγός εκκίνησης στο άνω όριο της ζώνης υψηλής στεγάνωσης με τη χρήση εκτονούμενων βυσμάτων και ειδικών αποστατών.
  4. Επικόλληση των μονωτικών πλακών THERMOPROSOPSIS:
   Αναμιγνύουμε το υλικό επικόλλησης ΜΑRMORIΤ SM 700 THERMOPROSOPSIS με νερό ώστε να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Η εργασία μπορεί να γίνει με μίξερ βαρέως τύπου ή για μεγαλύτερη απόδοση χρησιμοποιούμε κάποια από τις μηχανές PFT (G 54). Το μίγμα τοποθετείται με μυστρί ή με το πιστόλι εκτόξευσης των μηχανών PFT στο περίγραμμα του μονωτικού και σε ενδιάμεσα σημεία του, ώστε η επιφάνεια που θα καλύπτει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 40% της επιφανείας της πλάκας. Η πρώτη σειρά του μονωτικού τοποθετείται με αλφαδιά τον οδηγό εκκίνησης, ενώ οι επόμενες επικολλώνται πάντοτε διασταυρώνοντας τους αρμούς και ελέγχοντας την επιπεδότητά τους. Χρειάζεται προσοχή οι πρώτοι αρμοί πάνω από τα ανοίγματα πορτών ή παραθύρων να μην διαμορφώνονται σε συνέχεια των λαμπάδων αυτών. Στα σημεία επαφής του μονωτικού με επιφάνειες άλλων δομικών υλικών (πχ. Beton, στέγη) τοποθετείται ειδική αυτοδιογκούμενη ταινία για την αποφυγή θερμογεφυρών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επικόλλησης και τουλάχιστον μετά από 48 ώρες οι τυχόν διαφορές στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών εξομαλύνονται με τριβίδι για την επίτευξη τέλειας επιπεδότητας.
  5. Τοποθέτηση βυσμάτων THERMOPROSOPSIS:
   Έπειτα ακολουθεί η τοποθέτηση 6 βυσμάτων ανά m2 με βάθος αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm, για την επιπλέον προστασία του συστήματος από τους σεισμούς και τις ανεμοπιέσεις. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η εργασία αυτή όταν η επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών γίνεται σε μη σταθερά υπόβαθρα (πχ παλαιοί σοβάδες).
  6. Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων THERMOPROSOPSIS:
   Με χρήση του υλικού επικόλλησης τοποθετούνται τα γωνιόκρανα, οι νεροσταλλάκτες και όπου απαιτούνται, τα προφίλ αρμού διαστολής, προσδίδοντας άριστο αισθητικό αποτέλεσμα στις όψεις του κτιρίου.
  7. Επίστρωση με το βασικό επίχρισμα SM 700 THERMOPROSOPSIS:
   Το υλικό επικόλλησης SM 700, λόγω της άριστης ποιότητάς του, χρησιμοποιείται και ως βασικό επίχρισμα του συστήματος. Όλη η επιφάνεια καλύπτεται σε πάχος 5-7mm και στη συνέχεια εγκιβωτίζεται πλήρως σ΄αυτή το πλέγμα ενίσχυσης THERMOPROSOPSIS το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο άνω όριο του πάχους του βασικού επιχρίσματος και να επικαλύπτεται στα σημεία συναρμογής του κατά τουλάχιστον 10cm. Στα σημεία διαγώνια των ανοιγμάτων τοποθετούνται επιπλέον τεμάχια πλέγματος ενίσχυσης διαστάσεων περίπου 30x50cm για επιπλέον προστασία.
  8. Επίστρωση με το τελικό επίχρισμα SM 700 natur weiβ:
   Ως τελικό επίχρισμα εφαρμόζεται έπειτα από περίπου πέντε ημέρες το SM 700 natur weiβ, είτε με το χέρι είτε με τις μηχανές PFT. Το βασικό επίχρισμα καλύπτεται με το τελικό σε πάχος από 2 mm εώς 3 mm το οποίο και βάφεται με το σιλικονούχο χρώμα MARMORIT AUTOL. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο ακρυλικό ή σιλικονούχο έγχρωμο υλικό από την πλούσια γκάμα της εταιρίας MARMORIT, με χρήση του κατάλληλου ασταριού.
  9. Εργασίες στη ζώνη υψηλής στεγάνωσης:
   Στην περιοχή αυτή χρησιμοποιούνται μονωτικές πλάκες χρώματος ροζ από αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο EPS 250 που παράγονται από την Γ.Κ.ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ, οι οποίες επικολλώνται με χρήση του υλικού επικόλλησης SM 700. Η επιφάνεια του μονωτικού επιχρίεται με το επίχρισμα υψηλής στεγάνωσης MARMORIT Sockel SM, ενώ εγκιβωτίζεται και το πλέγμα ενίσχυσης. Στην επιφάνεια επάνω από το φυσικό έδαφος τοποθετείται το τελικό επίχρισμα. Στην ζώνη που περιλαμβάνεται μεταξύ 5cm επάνω από το φυσικό έδαφος και 5cm κάτω από το τέλος της EPS 250 μέσα στο έδαφος, χρησιμοποιείται το σφραγιστικό υπογείων MARMORIT Sockel Dicht για επιπλέον προστασία από την υγρασία. Επάνω από το στεγανωτικό είναι καλό να χρησιμοποιείται αποστραγγιστική μεμβράνη. Οι χρόνοι αναμονής μεταξύ των σταδίων των εργασιών είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τις υπόλοιπες επιφάνειες του κτιρίου.
A1
 
 
A2
 
 
A3
 
 
A4
 
 
A5
 
 
A6
 
 
A7
 
 
A8
 
 
A9
 
 
A10
 
 
Displaying 1 to 10 (of 10 products) Result Pages:  1